Afscheidswoord Dennis Teunissen

Afgelopen zondag hebben wij als 1e selectie voor het laatst getraind. We hebben daarna afgesloten met een kort afscheidswoordje in een kleine setting op het veld. Het is vreemd om nu, op deze manier, een punt te moeten zetten achter drie mooie voetbaljaren. Ook al gaan we in een later stadium deze drie mooie jaren afsluiten, ik wil niet geheel geruisloos vertrekken zonder een bericht van mijn kant.

De club en vrijwilligers,

“Sportclub Meddo wil aantrekkingskracht verhogen” luidde het eerste artikel na mijn aanstelling. Het streven om als club zijnde zich verder te ontwikkelen en een gezonde club te blijven, die zich qua ledental goed weet te handhaven, kwam in bovenstaand artikel erg naar voren. Een club die de zaken goed op orde heeft met een gedachte achter het voetbal en alles eromheen. Met de ambitie om toch een keer die 4e klasse te bereiken. Dit bleek ook al snel en ik heb de samenwerking met het bestuur als prettig ervaren. Bedankt voor deze fijne samenwerking! Het was voor mij eigenlijk een perfect moment om in te stappen als trainer en een mooie uitdaging om dit ook te vertalen richting het veld. Om bovenstaande ambities te verwezenlijken zijn er veel mensen bij betrokken. Vooral veel vrijwilligers die met hart en ziel voor de club gaan. En waar je altijd op kunt bouwen! Die groep is bij Sportclub Meddo warm. Ik ben dankbaar dat ik jullie heb mogen ontmoeten en dat ik drie jaar lid ben geweest van de ‘SC Meddo. – familie’. SC Meddo ‘n kei van ’n club. Ik ga jullie missen!

De supporters, 

Iedere club heeft supporters. Op welk niveau je ook speelt. Er zijn altijd mensen die komen kijken, door dik en dun, bij mooi of slecht weer, om te laten zien dat zij achter hun club staan. Sportclub Meddo heeft een mooie grote groep trouwe supporters. Er waren zelfs uitwedstrijden waar er meer bestuursleden en supporters van Meddo waren dan van de thuisspelende vereniging. Ook heb ik genoten van de sfeeracties tijdens derby’s en andere belangrijke wedstrijden van de Green White Army. Waar een kleine club groot in is! Bedankt dat jullie er waren en ons hebben gesteund. Ik ga jullie missen!

De spelers, 

Het was een prachtige tijd, trots dat ik onderdeel heb mogen zijn van deze groep. Het gehele proces in teamontwikkeling, de reflectiemomenten, de workshop “leren winnen”, de successen, de teleurstellingen, de mooie en mindere wedstrijden, de trainingen en de teamuitjes had ik allemaal niet willen missen. Met als hoogtepunt natuurlijk de overwinning van het trainersduo op de jongens tijdens het laatste team uitje. Je moet altijd alles willen winnen!
Bovenstaande is natuurlijk een lang en niet altijd makkelijk proces geweest. Door bewust aan de slag te gaan met jaarlijkse proces -en productdoelstellingen en alle afspraken eromheen, hebben wij als team stappen gemaakt. Ik heb genoten van de trainingsopkomst en gretigheid die over het algemeen goed verzorgd was. Dit alles resulteerde natuurlijk in het daadwerkelijke hoogtepunt van de afgelopen seizoenen: onze promotie naar de 4e klasse. Een historisch moment, ongeveer een jaar geleden, waar natuurlijk lang aan gewerkt is. Ik ben echt trots op alle spelers waarmee ik gewerkt heb in die drie jaar en ik ben ontzettend blij dat ik met jullie de berg beklommen heb naar dit hoogtepunt. Ik ga jullie missen!

De mensen rondom het eerste elftal, 

Tot nu toe heb ik expres geen namen genoemd. Bang om mensen te vergeten en dat wil ik niet! Om de namen van de mensen waar ik nauw mee ben opgetrokken kan ik niet heen: Benny, Bennie, Rick N, Eugène, Bjorn, Linda, Nico, Henri, Wim, Koert, Rob, Rick K, Edsel, Geert en Roy bedankt voor alles. Het was een warm bad! IK GA JULLIE MISSEN!!!

 

  “ALLEMAAL ENORM BEDANKT”

Met sportieve groet,
Dennis Teunissen

Start zaterdagteam senioren seizoen 2020-2021

Statement Sportclub Meddo – Start zaterdagvoetbal senioren

 

Op 19 mei 2020 heeft de Technische Commissie namens Sportclub een oproep naar buiten gebracht voor nieuwe spelers bij onze seniorenteams. De reden hiervoor was het feit dat afgelopen seizoen er een overschot was aan spelers bij de 4 seniorenelftallen (1 t/m 4). Regelmatig zaten de leiders met de handen in het haar omdat er teveel spelers op het formulier stonden voor de eerstvolgende wedstrijd.

Een overschot aan spelers veroorzaakt frustratie en ontevredenheid over speeltijd, zowel bij de prestatie- als recreatie-elftallen. Een aanleiding voor de TC om de ‘advertentie’ uit te zetten. Een advertentie om een aantal spelers te werven voor de zondagteams.

 

Hieruit kwam een verzoek van een groep heren, deels al lid bij de club. Een groep van circa 18 heren/jongens hebben gevraagd naar de mogelijkheid om een seniorenelftal op te richten op de zaterdag. Het idee is al eens eerder geopperd ongeveer een jaar geleden, maar destijds bleef dit meer bij gedachten of een wild idee in plaats van een concrete optie.

 

Vervolgens heeft de TC gesprekken gehad met het bestuur en ook met de voltallige groep spelers. De TC vond dat we deze kans niet zomaar naast ons neer konden leggen. Een landelijke trend, maar ook een trend die we zien bij amateurverenigingen in Twente, de lokale voetbalclubs in Winterswijk is dat er door senioren wordt gevoetbald op de zaterdag. Dit brengt echter veranderingen met zich mee waarbij we als TC/bestuur uitgesproken hebben om hier voor open te staan en mee te willen bewegen in ideeën en suggesties van onze (nieuwe) leden. Door de TC wordt ervoor gezorgd dat het voetbaltechnische aspect binnen de club zo goed mogelijk geregeld wordt. Hier hoort onder meer een langetermijnvisie bij. De uitgezette advertentie was hier onderdeel van.

 

Deze advertentie richtte zich meer op senioren voor de zondag, maar nu de zaterdag zich zo concreet aandiende, is besloten dat hier iets gedaan mee moest worden. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden en in samenspraak met het bestuur. Op zaterdag 6 juni heeft een afvaardiging van de TC en het bestuur met de voltallige groep om tafel gezeten, uiteraard conform de maatregelen van het RIVM. De TC heeft de groep een aantal voorwaarden gesteld en gevraagd wat hen beweegt naar het zaterdagvoetbal. Een van de redenen is het vrijhouden van de zondag en het voetballen op een bepaald niveau met vrienden.

 

Het opstarten van een recreatief zaterdagteam biedt Sportclub de kans om leden die eventueel nadenken om er mee te stoppen binnen de club te houden en nieuwe leden te werven omdat men op de zaterdag terecht kan wanneer men wellicht niet meer op zondag kan of wil voetballen. Wel blijft het uitgangspunt één zaterdagteam om onze zondag elftallen op niveau en aantal te houden. Indien zich in de toekomst een aanvullend elftal voor het zaterdagvoetbal aanmeld is het van belang dat ze zich in 1e instantie opgeven als een voltallig elftal waarbij op het moment zelf bekeken wordt wat de consequenties zijn voor de zondag elftallen. Aan de hand van deze inventarisatie wordt er bepaald of er aanvullende elftal(len) opgericht kan/kunnen worden voor de zaterdag. Belangrijkste prioriteit is om juiste balans te houden tussen prestatief en recreatief voetbal i.c.m. de wensen en voorkeuren voor de zaterdag of zondag.

 

Een van de belangrijkste voorwaarden voor Sportclub is het belang van de zondag. De jeugdopleiding, waar we als Sc. Meddo in investeren, blijft gericht op het opleiden van de jeugd voor de zondag prestatie elftallen. Ook zal het huidige eerste heren en dames elftal het vlaggenschip blijven. Een eventueel zaterdagteam is vergelijkbaar met ons eerste recreantenteam, het 3e.

 

Een andere voorwaarde voor een succesvol zaterdagteam is de betrokkenheid van spelers binnen de club. De huidige groep bestaat grotendeels uit Meddose en lokale jongens. Zij begrijpen allen het belang van vrijwilligerswerk en betrokkenheid als team. Mocht in de toekomst meer aanloop zijn voor de zaterdag van buitenaf, dan moet dezelfde betrokkenheid er zijn. De afspraak is dan ook dat een zaterdagteam niet opereert als individueel vriendenteam, maar onderdeel maakt van de club. Natuurlijk linksom of rechtsom. Dit betekent dat er bij tekorten of hoge nood op de zondag of bij de hoogste jeugdteams bijgesprongen moet worden als men bij een zaterdagteam een overtal heeft. Andersom werkt dit natuurlijk ook zo, spelers uit de recreatieve zondag elftallen moeten ook klaarstaan voor een zaterdagteam. Vanzelfsprekend moet het zaterdagteam op voorhand al zorgen voor voldoende spelers om dit niet of zo min mogelijk voor te laten komen. Naast het bijstaan van de seniorenteams, wordt ook verwacht dat men zich inzet voor de club als vrijwilliger en gebruik maakt van de faciliteiten binnen de club zoals bijvoorbeeld de kantine.

 

Teven een andere belangrijke voorwaarde is dat een zaterdagteam zelf zorgt voor het in stand houden van het selectie-aantal in samenwerking met de TC. Dit houdt in dat men niet kan instromen vanuit de jeugd naar het zaterdagteam. Het zaterdagteam denkt zelf mee over het rondkrijgen van een selectie qua aantallen, tevens is het van belang dat ze zich in de algemene omgang respectvol gedragen richting overige leden.

 

Tenslotte is als voorwaarde gesteld dat de groep zelf zorgt voor een vast aanspreekpunt in de vorm van een leider. Hierbij komen ook het aanstellen van een grensrechter, het doorgeven van trainings- en aanvangstijden en het bijwonen van het ‘donderdagoverleg’ voor leiders.

 

Nadat deze voorwaarden zijn besproken met de groep en bepaalde afspraken waren vastgelegd is de keuze bij het bestuur voorgelegd. Zij hebben afgelopen dinsdag tijdens de bestuursvergadering en na een overtuigende pitch van de TC besloten in het aankomende seizoen te starten met een zaterdagelftal voor de heren. Sportclub is trots om als kleine opzichzelfstaande vereniging, in een voor veel partijen moeilijke periode, een stap in de breedte te kunnen zetten. De club is van mening dat wanneer je een breed aanbod hebt voor leden in combinatie met ons prachtige complex met uitstekende faciliteiten, dit de sleutel is naar een mooie toekomst op de lange termijn wat onze bestaansrecht ten goede komt.

 

Op dit moment is de technische commissie volop bezig de laatste puntjes op de i te zetten en de eerste nieuwe leden in te schrijven en te verwelkomen. Vanaf september zal het eerste zaterdagteam actief zijn in de laagste recreanten-klasse. Het team zal zijn wedstrijden voornamelijk gaan spelen tussen 14.00 – 15.00 uur en trainen op elke donderdagavond.

Bij vragen over het bovenstaande kun je altijd contact opnemen met het bestuur of de technische commissie.

Heb je zelf ook nog interesse in voetballen in een zaterdagteam of bij één van onze zondagteams? Meld je aan bij de TC, dan zullen we samen kijken wat de mogelijkheden zijn. Contactgegevens van de TC vind je in het tabblad ‘Technische Commissie’ en meld je bij een van de leden.

Voor nu wensen we het zaterdagteam veel plezier en succes toe!

Met vriendelijke groet,

Technische Commissie

 

Indeling seniorenelftallen 2020-2021

Het seizoen 2019-2020 is voor ons allen tot een abrupt einde gekomen. Het coronavirus heeft ons gedwongen niet meer op de club te komen, een balletje te trappen of zondags een wedstrijd te spelen. Langzaamaan komt het een en ander toch weer op gang. Zo ook het nieuwe voetbalseizoen. De technische commissie is de laatste weken al volop in de weer geweest met het volgende seizoen. Ook de indeling van de seniorenteams hoort hier zeker bij.

Wanneer er wordt gekeken naar de spelerlijst voor het volgende seizoen, kan er worden geconcludeerd dat er voldoende spelers zijn voor 4 senioren elftallen (1e en 2e selectie, 3e en 4e team). Er is zelfs een overschot aan spelers wanneer iedereen fit en aanwezig is.

Tijdens vergaderingen zijn de mogelijkheden besproken en hebben meerdere opties de ronde gedaan. Een van die opties is het oprichten van een extra senioren elftal voor de recreatieklasse (net als het 3e en 4e). Op dit moment zijn er net niet genoeg spelers om dit nieuwe elftal op te richten.

Daarom is de club actief op zoek naar spelers die zich met plezier willen aanmelden bij onze mooie club. Ken jij iemand die hier wellicht voor open staat? Schroom niet en trek ze aan de jas, gooi eens een (voet)balletje op en wie weet speelt hij aankomend seizoen wel bij onze club.

Reageren kan tot 10 juni 2020!

Spelers seniorenelftal 2020-2021 – Lid worden? meld je aan!

Spelers seniorenelftal 2020-2021 – Lid worden? meld je aan!

Ben jij of ken jij iemand die graag recreatief, maar wel in een competitieve setting tegen een balletje trapt? Heb je altijd gevoetbald en begint het toch weer te kriebelen? Of wil je lid worden van een kleinschalige, ambitieuze, ons-kent-ons club waar je je op een uitstekend complex kunt genieten van een potje voetbal?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor het komende seizoen staat de teamindeling voor het volgende seizoen alweer op de agenda. Op dit moment speelt Sc Meddo met vier seniorenelftallen. Binnen de recreatieve teams is er een overschot aan spelers, maar helaas nog niet genoeg voor het oprichten van een extra elftal.

Iedereen is welkom zolang je maar de intentie hebt om wekelijks (tijdens het lopende seizoen) op zondagochtend op het veld wilt staan en één keer in de week wilt trainen.

Voor het opzetten van een extra elftal zijn we op zoek naar ongeveer een 8-tal spelers. Reageren kan tot 10 juni 2020!

Sponsormogelijkheden

Lees je dit als ondernemer of eigenaar van een bedrijf en lijkt het je leuk om een voetbalteam te sponsoren? Ook dan staan we open voor een gesprek. Wil je meer informatie, neem contact op met Timon Klanderman (lid Sponsorcommissie en Technische Commissie) via 06 – 29 33 10 78.

Reageren?

Reageren kan via secretaris@scmeddo.nl of neem contact op met één van de leden van de TC. Contactgegevens vind je via deze link.

Mocht het zo zijn dat we met deze oproep tot dit aantal komen dat behoort een extra elftal tot de mogelijkheden

 

Geen wedstrijden en trainingen t/m 1 juni 2020

Update na 31 maart jl.

Trainingen en activiteiten T/M 1 JUNI 2020 afgelast.

Ons COMPLEX BLIJFT GESLOTEN.

De termijn met betrekking tot de afgelasting van wedstrijden en trainingen is door de KNVB verlengd t/m 1 juni 2020. De ontstane situatie is besproken in het bestuur van Sc. Meddo en we hebben besloten dat in ieder geval t/m 1 juni alle wedstrijden, trainingen en overige activiteiten bij Meddo worden afgelast.

ONS COMPLEX ZAL IN DEZE PERIODE VOOR IEDEREEN VOLLEDIG GESLOTEN ZIJN!

Wij willen iedereen vragen zich hieraan te houden en dus ook niet alsnog activiteiten op het complex in te plannen.

Mocht de situatie veranderen, dan zullen wij via een bericht op de website zo snel mogelijk nadere informatie verstrekken.

Voor meer informatie van de KNVB klik op deze link:

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59781/competities-amateurvoetbal-niet-hervat

Met vriendelijke groet,

Bestuur Sc. Meddo!

Jubileum 60 jaar Sc. Meddo opgeschort. 

Het voor 5 en 6 juli a.s. vastgestelde jubileum van Sc. Meddo gaat niet door! Na de diverse maatregelen van onze overheid lijkt het bestuur van Sc. Meddo het verstandig dit risico niet te nemen. Gezondheid gaat voor een feestje en dat feestje gaan we op een latere datum zeker inhalen. Even wachten en een pas op de plaats!

 

Rick Krabben behaalt diploma hersteltrainer.

Sinds dit seizoen verzorgt Rick Krabben iedere week op dinsdagavond de hersteltraining. Hiervoor heeft hij inmiddels ook de benodigde papieren bij een twee-daagse cursus van de KNVB behaald.

Wij wensen Rick veel succes met de hersteltraining

 

Hersteltraining

Sc Meddo biedt elk lid de mogelijkheid tot het volgen van hersteltraining bij blessures. Ben je geblesseerd en kun je niet mee doen bij de groepstraining van je eigen team, dan kun je aansluiten bij de hersteltraining van Rick. Er is een gezamenlijk programma voor alle deelnemers per avond, maar oefeningen toegepast per individu zijn ook mogelijk. Rick werkt ook samen met medische staf van Sc Meddo die bestaat uit Wim Geessink, Linda Grevers en Koert Maas.

Wil je meedoen aan de hersteltraining neem dan contact op met Rick Krabben via 06 46 52 04 97.

 

Bjorn Zweerink nieuwe hoofdtrainer Sc Meddo 1 2020-2021

Bjorn Zweerink is met ingang van het nieuwe seizoen de nieuwe hoofdtrainer bij SC Meddo 1.

Dennis Teunissen heeft vorige week te kennen gegeven zijn aflopende contract niet te verlengen. Hij gaat na 3 seizoenen op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het hoogtepunt van zijn dienstverband bij Meddo is tot nu toe de fantastische promotie naar de 4e klasse.

Op dit moment doet ons eerste elftal het naar behoren als debutant in de competitie. Dit seizoen is, mede op verzoek van de selectie, een assistent-coach aan de staf toegevoegd.

Bjorn Zweerink vervult deze rol dit seizoen. Volgend jaar schuift hij naar voren als hoofdtrainer bij het eerste elftal.

Bjorn is geen onbekende voor Meddo. Een aantal jaar geleden was hij al actief als hoofdtrainer van VV Vosseveld, die meermaals derby’s uitvochten met Meddo in de vijfde klasse.

Hierna stapte hij over naar Meddo om trainer te worden bij ons JO-19 elftal. Dit bleek een goede match met een kampioenschap tot gevolg. In 2016 werd hij hoofdtrainer bij Erix in Lievelde.

Meddo is uiterst content met het snelle invullen van de vacature van hoofdtrainer. Met deze interne oplossing kan op dezelfde voet verder worden gegaan. Ook de spelersgroep kan met deze aanstelling werken aan handhaving of misschien wel meer in de vierde klasse volgend jaar!

Tenslotte wensen wij zowel Dennis als Bjorn succes met dit seizoen en toekomstige trainersloopbaan.

Deze site is gemaakt door Flipmedia