Sluitingstijden kantine

In overleg met kantine medewerkers hebben we de volgende afspraken gemaakt over de sluitingstijden van de kantine:

Dinsdag en donderdag:
23.30 uur laatste verkoop en 24.00 uur iedereen buiten.
Zaterdag:
18.30 uur laatste verkoop en 19.00 uur iedereen buiten.
Zondag:
18.00 uur laatste verkoop en 18.30 uur iedereen buiten
(einde laatste wedstrijd eredivisie).
Bestuur

Kantine: corona afspraken

In verband met corona zijn de volgende afspraken door bestuur en kantinemedewerkers opgesteld:
In afwachting van de uitspraken op 20 september
– is desinfecteren in de gang mogelijk, maar is dit vrijwillig;
– vragen we iedereen elkaar de ruimte te geven en zoveel mogelijk de 1,5 meter aan te houden;
– verzoeken we zo min mogelijk te lopen door de kantine;
– wordt het eenrichtingsverkeer opgeheven;
– wordt etenswaar weer aangeboden, dus ook belegde broodjes en frituurwaren;
– dient iedereen zelf de bestelde etenswaren af te halen aan de bar.
Bestuur en Kantine medewerkers

Doelgebieden kunstgrasveld worden vervangen!

Bij de jaarlijkse keuring van het kunstgrasveld zijn de beide doelgebieden afgekeurd. In de week van 4 t/m 8 juli worden deze vervangen door stukken vanachter de zijlijn. Dat betekent dat er dan enige overlast zal zijn. Wel kan er gevoetbald worden tussen de beide 5  meter gebieden. De verplaatsbare doelen dan NIET op de achterlijn plaatsen, maar vóór de 5 meter!

Tom Meeusen

Bert Oonk: De nieuwe jeugdcoördinator van Sc. Meddo

Bert Oonk: De nieuwe jeugdcoördinator van Sc. Meddo

De Technische Commissie is ontzettend blij met de komst van Bert Oonk als nieuwe jeugdcoördinator. Zijn komst valt samen met de start van de werkgroep jeugd, die plannen aan het maken is voor de toekomst, waarbij Bert inmiddels ook al betrokken is.

Bert is 54 jaar oud en zijn zoon Koen voetbalt sinds dit seizoen in de eerste selectie. Zelf heeft Bert gevoetbald bij de Winterswijkse Boys en bij Vosseveld. De laatste 16 jaar heeft hij bijna alle jeugdteams van Vosseveld getraind, is vijf jaar damestrainer geweest en al negen jaar assistent bij het eerste elftal. Al deze ervaring brengt hij mee naar Meddo om een steentje bij te gaan dragen aan het vergroten van het voetbalplezier en verbeteren van het voetbalniveau van onze spelers, trainers en leiders.                                Momenteel is hij nog actief bij Vosseveld, maar daarnaast zal hij twee avonden per week aanwezig proberen te zijn om te kijken, te ondersteunen en te adviseren bij de trainingen. Zo gauw het weer kan, zal hij ook op zaterdagen wedstrijden gaan bekijken. Met ingang van het nieuwe seizoen gaat Bert zich volledig op Sc. Meddo richten waar hij een belangrijk aanspreekpunt wordt voor iedereen die bij de jeugd betrokken is. Als verbinder tussen het jeugdbestuur en de TC gaat hij uiteraard ook meewerken aan ons jeugd voetbal beleidsplan. Al met al mooie ontwikkelingen waar we als club erg blij mee zijn en nu kunnen we structureel gaan werken aan een duidelijke en herkenbare voetballijn die door iedereen onderschreven wordt. Met als doel dat we over 25 jaar nog steeds een bloeiende en gezonde vereniging zijn.

We heten vanaf deze plek Bert van harte welkom, wensen hem veel plezier en hopen op een lange en goede samenwerking.

 

Technische Commissie

In memoriam Geert te Lindert

Afgelopen weekend ontvingen we het droevige bericht dat ons trouwe lid, Geert te Lindert, onverwachts is overleden. Geert was vanaf zijn vroegste jeugd al een echte voetballiefhebber en vele uurtjes heeft hij op de schoolpleintjes en andere voetbalplekken een balletje getrapt. Maar ook bekeek en bezocht hij interessante wedstrijden op het allerhoogste niveau. Geert was jarenlang een vaste waarde in het eerste elftal, waar hij als een rasechte linkspoot op de linksbuiten positie het beste tot zijn recht kwam. Met zijn onnavolgbare acties en sprintsnelheid was Geert menig verdediger te slim af. Wij herinneren ons zijn gulle lach, vrolijke gezicht en natuurlijk zijn kwaliteit om vliegende tackles te ontwijken. In 2017 hebben we Geert nog gehuldigd voor zijn 50-jarige lidmaatschap en hebben wij hem persoonlijk bedankt voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de club. We wensen familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur Sc. Meddo

Jaarvergadering 15 september bij Spiekerman

Het bestuur van Sportclub Meddo heeft het genoegen alle leden uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering. Deze zal dit jaar worden gehouden op dinsdag 15 september. In verband met corona zullen we deze keer uitwijken naar Spiekerman. Op deze wijze kunnen we meer leden ontvangen. We starten om 20.30 uur

We zouden het prettig vinden als je je voor 15e september aanmeldt bij Juul Overkamp:

julius.overkamp@gmail.com of bel naar 06 13 61 01 26

 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de jaarvergadering van 17 september 2019 (zie website)
 3. Jaarverslag van de jeugdsecretaris  (zie website)
 4. Jaarverslag van de secretaris  (zie website)
 5. Jaarverslag van de penningmeester 
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Vaststellen van de begroting
 8. Vaststellen van de contributie
 9. Bestuursverkiezing (zie toelichting)
 10. Verkiezing van de kascontrolecommissie
 11. Mededelingen en aanvullende punten
 12. Rondvraag
 13. Sluiting 
 14. Huldiging jubilerende leden

 

Toelichting punt 9:

Periodiek aftredend en herkiesbaar: Hans Aartsen     Aftredend en niet herkiesbaar: Wencke Schurink

Nieuwe (tegen)kandidaten kunnen zich zelf melden tot een half uur voor aanvang van de vergadering met de steun (handtekeningen) van tenminste tien meerderjarige leden. 

De leden die inzage willen hebben in de financiële administratie van Sportclub Meddo, kunnen deze een half uur voor aanvang komen inzien.

 

Kom op tijd en zoveel mogelijk naar de vergadering. Het is in ieders belang!

 

Bestuur sc. Meddo

 

Deze site is gemaakt door Flipmedia