Reglementen

Gedragscode Sc Meddo ALGEMEEN

Deze gedragscode is van toepassing op alle leden en vrijwilligers van Sc Meddo. Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de club betrokken zijn worden geacht zich aan deze gedragscode te houden. Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan. Met deze gedragscode geeft Sc Meddo aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle clubactiviteiten.

Bekijk hier de gedragscode

Bekijk hier de regels voor Sc. Meddo en alcoholgebruik: Sportclub Meddo en alcoholgebruik.

Agenda

Het laatste Facebook nieuws

Deze site is gemaakt door Flipmedia