Sc. Voetbalplan 2018-2020

De afgelopen jaren is er een voetbalmissie en visie ontwikkeld, die de leidraad was voor ons trainen, coachen en voetballen. Deze is regelmatig bijgesteld, met hulp van leiders en trainers. Het afgelopen najaar hebben we hier tijdens een leiders- en trainersavond weer met elkaar over gesproken. Dit heeft geleid tot allerlei ideeën en suggesties, die de TC mee genomen heeft naar een vernieuwde missie/visie. Deze is verwerkt in het nieuw voetbalplan 2018-2020. Hierin staan b.v. onze misse en visie beschreven, maar ook onze algemene en voetbaltechnische uitgangspunten. Ook hebben we een draaiboek opgenomen en een medisch stappenplan. Het is een beschrijving van ons totale voetbalbeleid en onze ambities.

 

Lees meer in:  Sc Meddo_Voetbalplan_2018-2020

Agenda

Het laatste Facebook nieuws

Deze site is gemaakt door Flipmedia