Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 september

Het bestuur van Sportclub Meddo heeft het genoegen alle leden uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering. Deze zal dit jaar worden gehouden op dinsdag 17 september in de kantine van ’t Konder. We starten om 20.30 uur.

 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de jaarvergadering van 20 september 2018 (zie website)
 3. Jaarverslag van de jeugdsecretaris  (zie website)
 4. Jaarverslag van de secretaris  (zie website)
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Verkiezing van de kascontrolecommissie
 8. Vaststellen van de begroting en van de contributie
 9. Bestuursverkiezing (zie toelichting
 10. Mededelingen en aanvullende punten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
 13. Pauze
 14. Huldiging jubilerende leden

 

Toelichting punt 9:

Periodiek aftredend en herkiesbaar: Anita te Koppele                                                                                     Tegen kandidaten kunnen zich melden tot een half uur voor aanvang van de vergadering met de steun (handtekeningen) van tenminste tien meerderjarige leden.

 

De leden die inzage willen hebben in de financiële administratie van Sportclub Meddo, kunnen deze een half uur voor aanvang komen inzien.

Graag tot de 17e

M.v.g. bestuur sc. Meddo

Agenda

Het laatste Facebook nieuws

Deze site is gemaakt door Flipmedia